MOSS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAN DE GEMEENTE, VOOR DE GEMEENTE

Vastgoed informatiesysteem iWOZ®


iWOZ® is een softwaresysteem dat vraagprijzen en vastgoedinformatie verzamelt en deze gegevens vervolgens via een eigen website inzichtelijk maakt. De iWOZ® website is niet openbaar en slechts te benaderen door medewerkers van gemeentelijke belastingdiensten.
iWOZ® helpt gemeenten bij het bepalen van de WOZ-waarden door informatie aan te bieden van objecten die op diverse vastgoedwebsites worden gepresenteerd. iWOZ® verzamelt, controleert en verrijkt de gegevens en biedt ze uiteindelijk gestructureerd en overzichtelijk aan op de iWOZ® website.

Een gemeentelijke WOZ-organisatie werkt effectiever en efficiënter wanneer vraagprijzen en vooral de vastgoedgegevens gebruikt worden in de WOZ-processen. De gemeente neemt met iWOZ® vroegtijdig kennis van gegevens die op internet beschikbaar zijn over WOZ-objecten: objectkenmerken, marktgegevens en omstandigheden van de transacties. Op deze manier controleert en verbetert de gemeente haar eigen gegevens en voorkomt daarmee fouten en bezwaarschriften.
Door het afsluiten van een abonnement op iWOZ® ondersteunt de gemeente de landelijke uniformiteit, kwaliteit en doelmatigheid van de WOZ-uitvoering. En, niet onbelangrijk, de beheersing van de kosten in het jaarlijkse proces van taxeren en waarderen van alle WOZ-objecten.

iWOZ® is eigendom van de gemeente Den Haag en wordt beheerd door MOSS BV. De functionaliteit van alle onderdelen is in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag beschreven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Copyright © 2000-2014 MOSS

Built with Berta.me